پسته داریس
خانه / پسته ایرانی

پسته ایرانی

صادرات پسته ایرانی کله قوچی

صادرات پسته ایرانی کله قوچی

صادرات پسته ایرانی کله قوچی خندان عموما به سه کشور و یک منطقه در جریان است، که عبارتند از کشور های لبنان، امارات، چین و اتحادیه اروپا که هم لوکس ها در خواست می دهند و هم آب خندان های ارزان. صادرات پسته ایرانی به بیشتر کشور های در جریان است. …

توضیحات بیشتر »

بهترین پسته ایرانی در ارقام مختلف

بهترین پسته ایرانی

بهترین پسته ایرانی در ارقام مختلف شامل ۵ رقم هستند که در دنیا نیز شناخته می شوند، شامل رقم فندقی، کله قوچی، احمد آقایی، بادامی و اکبری که عمده صادرات پسته ایرانی هم مربوط به این ارقام می باشند. پسته و زعفران از اولین محصولات کشاورزی ایرانی هستند که آنها …

توضیحات بیشتر »