پسته داریس
خانه / پسته اکبری / پسته اکبری اب خندان قیمت تولیدی و عرضه

پسته اکبری اب خندان قیمت تولیدی و عرضه

پسته اکبری اب خندان چون یک روند تولیدی دارد و از نمونه پسته دهان بسته هم بدست می آید و قیمت پسته دهانبسته به مراتب پایین تر از طبیعی خندان است، از نرخ پایین تری بهره می برد.

پسته وقتی از درخت چیده و روند فرآوری آن آغاز می گردد، در انتها پسته های سالم تقسیم به دو بخش می شوند یا طبیعی خندان و یا دهانبسته.

پسته دهان بسته در بهترین حالت مغز گرم ۵۰ می دهد و بر اساس آن قیمت گذاری می شود و هرچه گرم مغز پسته پایی تر بیاید قیمت پسته دهان بسته هم نزول پیدا می کند.

پسته اکبری اب خندان از پسته دهان بسته اکبری تولید می شود و روند تولیدی آن بدست صورت است، که آن را با دمای بالا گرم کرده و سپس ناگهانی د داخل آب سرد می ریزند و دهان آن شورع به باز شدن می کند و بعد از پسته اکبری اب خندان و یا مکنیک خندان MO تولید می گردد.

همان طور که ذکر شد چون پایه قیمت پسته دهان بسته علاوه بر انس به میزان گرم مغز هم بستگی دارد، در مورد قیمت پسته اب خندان هم همین موضوع صادق است و بر پایه مغز پسته اب خندان و همچنین انس قیمت گذاری می شود.

 

پسته اکبری اب خندان  انار

پسته اکبری اب خندان اگر از برداشتی ها شهر انار باشد، به دلیل کیفیت بالای دهان بسته آن و همچنین یکدست بودنش قیمت بالایی هم می خورد و همچنین در بعضی از مواقع به دلیل زیبایی بیش از حد پسته اکبری اب خندان و قیمت ماسب تر به نسبت پسته اکبری طبیعی خندان از آن برای تهیه اجیل نیز بهره می برند.

تمامی ارقام پسته در ایران پسته دهان بسته دارند و تمامی آن را می تواند با یک روند تولیدی به پسته اب خندان تبدیل کرد، اما باید در نظر داشت که در هرحال پسته اب خندان یک پسته درجه ۲ به نسبت طبیعی خندان محسوب می شود.

پسته اکبری اب خندان

منبع: بازار پسته اکبری

مطلب پیشنهادی

فروش پسته اکبری | ارائه دهنده برتر ارقام مختلف پسته

انواع مختلفی از پسته در کشور ما کشت و یافت می شود.‌ پسته اکبری یکی از چهار قلم نوع پسته ها با کیفیت ایرانی هستند که در بازار کشور یافت می‌شود. مراکز معتبری در س

دیدگاهتان را بنویسید