پسته داریس
خانه / پسته شاهپسند

پسته شاهپسند

خرید پسته شاهپسند دامغان

پسته شاهپسند در میان تولیدات دامغان نقش مهمی داشته و خرید آن به واسطه تجار می تواند نقشی تاثیر گذار در صدور آن بازی کند. شما چقدر قابلیت های رقم شاهپسند را می شناسید؟ایران میزبان تولید انواع مختلفی از پسته است که در هر منطقه از ایران بزرگ می روید.پس …

توضیحات بیشتر »