پسته داریس
خانه / پسته سر بسته

پسته سر بسته

خرید و فروش پسته سر بسته یا دهان بسته

پسته دهان بسته

علاوه بر پسته های خندان نموه پسته های موجود هستش که به آن دهان بسته، سر بسته و یا در بسته نیز گفته می شود و همانند نمونه های خندان نیز خرید و فروش می گردند. تمامی ارقام پسته نمونه دهان بسته و یا سر بسته نیز دارند و به …

توضیحات بیشتر »

فروش پسته خوب سر بسته زرند

یک شاخصه برای کیفیت پسته، خندان بودن است اما پسته در بسته نیز علی رغم مشکلی که دارد، مغز مرغوب و خوبی را داراست، پسته سر بسته زرند نیز با قابلیت خندان شدن برای فروش عرضه می شود.گفتنی است پسته خوب و مرغوب به وسیله کیفیت، خندانی طعم و عطر …

توضیحات بیشتر »