خانه / قیمت روز پسته

قیمت روز پسته

نوع محصولقیمت هر کیلو (تومان)آخرین تاریخ به روز رسانی
خلال پسته سبز قزوین90,000960219
خلال پسته سبز کرمان82,000960219
خلال پسته ضعیف کرمان79,000960219
مغزپسته دوپوست گرید A120,000960218
مغزپسته دوپوست گرید B112,000960218
مغزپسته دوپوست گرید C104,000960218
مغزپسته دوپوست لپه سبز78,500960218
مغزپسته درجه یک63,000960220
مغزپسته معمولی56,000960220
مغز پسته ضعیف49,000960220
مغزپسته گندمی29,500960220
پسته احمدآقایی آبخندان 46 گرم26,500960220
پسته کله قوچی آبخندان 46 گرم26,600960220
پسته فندقی آبخندان 47 گرم26,250960220
پسته فندقی طبیعی خندان 28-3035,000960220
پسته اکبری آبخندان 46 گرم28,200960220

توضیحات:
 بسته بندی خلال قزوین کارتن 5.5 کیلویی است و هر 4 کارتن در یک کارتن مادر 22 کیلویی قرار می گیرد.
 بسته بندی خلال کرمان کارتن 10 کیلویی است.
 بسته بندی مغز پسته های دوپوست شده به صورت وکیوم های 12.5 کیلویی داخل کارتن می باشد.
 بسته بندی مغزپسته ها کارتن 10 کیلویی است.
 بسته بندی پسته ها به صورت کیسه های 50 کیلویی است.
 تمام محصولات می تواند با هماهنگی قبلی در بسته بندی های مورد نظر مشتری قرار بگیرد که البته مابه التفاوت هزینه نوع بسته بندی باید توسط فروشنده محاسبه و به مشتری اعلام گردد.

پسته داریس بادام داریس زیره داریس